Contacte

Si vols lluitar amb nosaltres per a recuperar els serveis públics: Posa't en contacte!

FETAP CGT

Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas

C/ Alenza, 13, 6.ª planta, 28003 Madrid

Recuperem els serveis públics!

#RecuperarLoPúblico